Volení zástupcovia, ktorí sa venujú hocičomu inému len nie serióznej a systematickej práci pre občanov, sa boja hlasu ľudu. Ukazuje sa to nielen v súčasnom dianí na celoslovenskej politickej scéne, ale aj v našich podmienkach Zvolena a sídliska Západ. Pokiaľ ide o parkovanie na Západe, ešte nedávno sme boli všetkými presviedčaní, že žiadne nové miesta sa už na sídlisku postaviť nedajú, a že jediným riešením je regulácia parkovania.

Potom sa však ozvali hlasy proti a spustila sa petícia za urýchlenú výstavbu 600 parkovacích miest. Dnes je petícia s 501 podpismi podaná a čakáme na vyjadrenie mesta. Avšak už teraz sa začali diať nečakané zmeny. Vidieť to hlavne v troch oblastiach:   

1. Uznanie platnosti štúdie

Jedným z kľúčových bodov celého problému s parkovaním bolo prakticky oficiálne neuznávanie urbanistickej štúdie z r. 2010/2011, za ktorú vtedy hlasovali takmer všetci vtedajší poslanci. Ešte pred pár mesiacmi nás p. primátorka spolu s vedením mesta a poslancami za Západ  presviedčali o tom, že štúdia je už zastaralá a nepoužiteľná. Dnes je však situácia úplne iná. Poslanci mestského zastupiteľstva jednohlasne opäť potvrdili aktuálnosť a použiteľnosť tohto smerného dokumentu. Niektorí poslanci sa zrazu hrdo hlásia k tomu, že práve oni žiadali jej vypracovanie. Fotia sa pri rokovaniach s plánom štúdie na stole. Predstavitelia mesta hovoria o tom, čo všetko sa plánuje urobiť v súlade so štúdiou a predkladajú jej jednotlivé časti občanom na diskusiu. Toto je veľmi významný posun, pretože štúdia rieši problém parkovania na sídlisku na desaťročia dopredu, rovnako zeleň a iné oblasti života na sídlisku.

2. Nové plány na stovky nových parkovacích miest

Ešte pred pár mesiacmi sme boli celým vedením mesta vrátane poslancov za Západ presviedčaní o tom, že žiadne nové miesta sa už na sídlisku stavať nedajú. Postoj poslancov za Západ prezentovala ešte v r. 2016 p. Staníková na mestskom zastupiteľstve slovami “Iné mestské časti majú možnosť budovať parkoviská, ale my žiaľ už nie, lebo na všetkých miestach, ktoré na to boli vhodné, sme ich už vytvorili.” Zhodne sa vyjadrila aj p. primátorka v aule v lete 2017, keď ako jediné riešenie videla zákaz parkovania pre stovky áut. Spoločne nás presviedčali, že ak by sa aj ešte nejaké miesta vybudovali, bolo by to na úkor zelene.

Dnes nás ohurujú smelými projektmi na stovky nových parkovacích miest (Imatra, Strážska cesta a pod). Okrem toho navrhujú množstvo menších lokálnych parkovísk v rámci sídliska. Uvažujú o stavbe ďalších parkovacích domov. Síce je to všetko zatiaľ len v rovine sľubov a plánov, ale aj tak ide o dôležitú zmenu v ich prístupe, čo nám dáva nádej, že situácia sa môže naozaj zlepšiť.  

3. Odloženie regulácie

Ešte  v lete 2017 nám bola podivná regulácia “jedna karta na jeden byt vlastniaci auto” predkladaná ako jediná alternatíva na riešenie katastrofálnej situácie s parkovaním. Jej dôsledkom by bol zákaz parkovania na sídlisku pre asi 600 áut, pričom mesta nemalo predstavu, kam by mali ísť. Samotný návrh regulácie obsahoval množstvo chýb a priniesol by viac problémov než úžitku. Dnes už o tejto regulácii nik nehovorí. Je na to samozrejme viac dôvodov, ale hlavným je odpor občanov a plánovaný prírastok nových parkovacích miest. Nakoniec, ani opätovne schválená urbanistická štúdia nepočíta so žiadnou reguláciou najmenej do roku 2030.    

Čím to je, že naši volení predstavitelia takto zmenili svoje názory? Ako sa to stalo, že v ich myslení a konaní došlo k tak rýchlej zásadnej zmene?

Je to vďaka všetkým vám, ktorí ste sa nebáli vyjadriť a verejne prezentovať svoj názor. Je to vďaka vám, ktorí ste podporili petíciu svojim podpisom. Je to vďaka vám, ktorí sa nenecháte odbiť lacnými výhovorkami, ale žiadate od mesta a poslancov reálne riešenia.   

Je pred nami ešte veľa práce, ale už teraz je zrejmé, že naša spoločná doposiaľ vynaložená námaha prináša výsledky. A za to vám všetkým patrí veľká vďaka.