V Zvolenských novinách (zo dňa 30.3.2018) mesto sumarizuje plánovanú výstavbu parkovacích miest pre sídlisko Západ slovami:

“Na roky 2018-2020 máme naplánované investičné akcie, vďaka ktorým by malo na sídlisku a v jeho bezprostrednom okolí vzniknúť asi 500 parkovacích miest.”

O akých 500 miestach ide? Priamo na sídlisku sa má vybudovať asi 250 nových miest (hlavne rekonštrukciou ulíc Imatry a Strážskej), a 266 miest má vzniknúť na Barinách – tým sa myslí budúce parkovisko pri budúcom kúpalisku (97) a v budúcom parkovacom dome (169).

Výrazom “v bezprostrednom okolí” myslí mesto práve týchto 266 miest na Barinách.

Na prvý pohľad to vyzerá, že mesto v krátkom čase zásadne pokročí v riešení parkovania na sídlisku. Podľa informácie z leta 2017 je potrebných na úplné vyriešenie problému parkovania asi 600 miest. Ak by v priebehu dvoch rokov pribudlo 500 miest, boli by sme veľmi blízko k túžobne očakávanému stavu.  

Je tu ale jedno ALE, a to je práve to “bezprostredné okolie”, kde sa má nachádzať väčšina tých nových parkovacích miest.

Totiž, aj parkoviská pri Tescu a TPD sa nachádzajú v “bezprostrednom okolí” sídliska. Tam je spolu okolo 500 parkovacích miest. Ak by sa parkovacie miesta “v bezprostrednom okolí” považovali za dostatočné riešenie, nebolo by predsa treba budovať stovky miest na Imatre a Strážskej. Mesto však vie, že takto to nefunguje. Vodiči zo severnej časti sídliska nemajú záujem ísť parkovať pred Tesco. Dôvodom je jednak to, že pre neokrajové paneláky je to predsa len ďaleko, ale asi väčším dôvodom je fakt, že autá sú tam mimo dozoru. Výsledok? Na sídlisku nie je kde parkovať, ale parkovisko pri Tescu je prázdne. Mesto si je toho vedomé, a preto vodičov z tej časti sídliska nevyháňa ku Tescu (hoci v lete sa o to neúspešne pokúsilo), ale stavia pre nich 250 nových parkovacích miest priamo na sídlisku (už spomínané rekonštrukcie Imatry a Strážskej).

Naproti tomu však mesto budúce parkoviská na Barinách pridáva do počtu, ktorý má pomôcť sídlisku s parkovaním. Je na to nejaký dôvod? Sú v niečom výhodnejšie než tie pri Tescu? Nezdá sa. Navrhované parkoviská pri kúpalisku na Barinách (nekryté i parkovací dom) sú od južného okraja sídliska vzdialené približne rovnako ako parkovisko pri Tescu od severného okraja. Platí tam teda to isté  – pre väčšinu potenciálnych záujmcov je to priďaleko a autá sú mimo dohľadu. Nie je žiadny dôvod očakávať, že by táto ponuka parkovania mala byť prijatá s nejakým zvláštnym nadšením a záujmom.

Uvedené budúce parkoviská na Barinách majú aj ďalšiu veľkú nevýhodu, a tou je ich poloha. Sú v rámci Barín umiestnené v ich západnej časti, približne na úrovni Billy. V tej časti sídliska ale nie je až taký problém s parkovaním. Ak tam niekto nevie nájsť miesto pri svojom paneláku, prečo by šiel parkovať až za Štúrovu cestu na Bariny, keď omnoho bližšie má spomínanú Billu. Okrem toho, v tej časti sídliska je aj parkovací dom na Tulskej.

Mesto sa síce chváli, že do dvoch rokov postaví na sídlisku a v jeho “bezprostrednom okolí” 500 nových parkovacích miest, ale väčšia polovica z tohto počtu (266) nebude pre sídlisko až takým prínosom. Je zrejmé, že mesto len potrebuje pretlačiť svoj pochybný projekt Barín a zneužíva k tomu aj problém parkovania na Západe. Bariny ale problém Západu s parkovaním nevyriešia, tak isto ako ho nerieši Tesco. Je potrebné hľadať možnosti priamo na sídlisku. Plánované rekonštrukcie Imatry a Strážskej výrazne zlepšia parkovanie v severnej časti sídliska. Západná časť má Billu, zrekonštruovanú Tulskú, a aj parkovací dom (tu by ešte pomohlo doriešiť Hagard). Najproblematickejšou  zostáva juhovýchodná časť sídliska (Novozámocká a Šmidkeho).

Parkoviská na Barinách budú pre obyvateľov Západu ešte menej zaujímavé ako parkovisko pri Tescu. Podobne ako sa hromadne neparkuje pri Tescu, nebude sa parkovať ani na Barinách. A podobne, ako mesto iniciatívne stavia 250 nových  miest v severnej časti sídliska, je nutné, aby podobne postupovalo aj v južnej časti, a neodkazovalo nás na ešte neexistujúce, ale nevyužiteľné parkovanie “v bezprostrednom okolí”.