V poslednom čísle Zvolenských novín (zo dňa 30.3.2018) sa objavil článok „Informácie a čísla o parkovaní na Západe“. Podané informácie majú vyvrátiť tvrdenie, že za posledné roky neboli na sídlisku vybudované žiadne parkovacie miesta.

Aké sú teda čísla?

Od roku 2010 pribudlo: 24 miest na Tulskej, 127 pri bývalej škôlke, 6 miest za Bambusom. Spolu 157 miest, t.j. priemerný prírastok ani nie 20 miest ročne.

Ak však uvážime, že tých 127 miest pri škôlke postavil súkromný investor na vlastnom pozemku, za vlastné peniaze a miesta dokonca spoplatnil, tak mesto sa vlastne chváli niečím, na čom nemá žiadnu zásluhu a s čím nemalo žiadnu prácu ani náklady.(Naopak, nedokázalo sa postaviť za občanov a prinútiť investora, aby dodržal svoj sľub postaviť minimálne 81 nespoplatnených miestach).

Mesto samotné teda za posledných 8 rokov postavilo len 30 miest, čo je ani nie 4 (slovom štyri) nové miesta ročne. Myslím, že s ohľadom na veľkosť sídliska a jeho potreby sa to dá považovať za „nič“.

Ale je tu ešte jeden fakt – prírastok nových miest sa počíta len oproti existujúcim miestam spĺňajúcim normu. Ak sa však už predtým parkovalo na nie celkom regulérnom, ale bežne využívanom mieste (nemyslím trávnik alebo chodník, ale napríklad betónovú alebo štrkovú plochu), tak tieto miesta nie sú v štatistike zahrnuté. Potom aj ten malý počet nových miest môže byť v skutočnosti prehnaný.

Mesto teda za posledných 8 rokov na sídlisku nepostavilo prakticky žiadne parkovacie miesta.

Príloha:
Info_o_parkovani.png