Dňa 26.3.2018 sa konalo zasadanie Mestského zastupiteľstva. Jedným z bodov programu bola Územnoplánovacia informácia o stave parkovania na sídlisku Západ Tepličky (celý dokument je v prílohe).
Správu predložil Ing.arch.Peter Kašša, vedúci odboru územného plánovania.
Ing. Kašša stručne informoval o štúdii z roku 2011 a podal správu o tom, koľko parkovacích miest sa za posledné roky vybudovalo a koľko sa plánuje v najbližších dvoch rokoch vybudovať.

Stručný obsah jeho prezentácie:
Štúdia sa vypracovávala v roku 2010. Vtedy bolo na sídlisku 1931 parkovacích miest, a už vtedy štúdia požadovala akútnu výstavbu 701 nových parkovacích miest. Štúdia predpokladala, že v roku 2020 bude na sídlisku potrebných 3450 parkovacích miest, a v roku 2030 to bude 3730 parkovacích miest. Preto do roku 2030 navrhovala vybudovať 4 nové parkovacie domy s celkovou kapacitou 1080 miest. Súhrnne malo v roku 2030 byť na sídlisku 3815 parkovacích miest.
V rokoch 2010-2014 sa nepostavili žiadne nové miesta. V rokoch 2014 až 2018 pribudlo 157 parkovacích miest. V rokoch 2018 až 2020 má pribudnúť ďalších 250 parkovacích miest (Strážska cesta 127 miest, Imatra 103 miest a 20 pri veterinárnej stanici). Ak sa to podarí, tak spolu za obdobie 2010 -2020 pribudne 407 nových parkovacích miest.
Za prijatie tejto informácie hlasovalo 100% prítomných poslancov.

Toľko fakty z prednesenej správy.


Najprv niekoľko poznámok k uvedeným číslam:
1. Prax ukazuje, že v rokoch 2020 a 2030 bude menšia potreba parkovacích miest než predpokladá štúdia. Napríklad v roku 2020 to bude asi len okolo 2800-2900 miest namiesto predpokladaných 3450.)

2. Z tých 157 parkovacích miest vybudovaných do roku 2018 až 127 vybudoval súkromný investor na vlastnom pozemku na vlastné náklady (Central park pri Weste). Veľká časť z nich je spoplatnená.

3. Plánovaný počet 250 nových parkovacích miest do roku 2020 je nedostatočný. Aj keď štúdia predpokladala vyššiu potrebu parkovacích miest pre dnešnú dobu, okrem už naplánovaných miest (250) je do roku 2020 potrebné postaviť ešte asi 400-500 miest. Podľa štúdie to je možné rekonštrukciu niektorých ulíc (Šmidkeho, Novozámocká) a hlavne výstavbou nových parkovacích domov. Podľa štúdie už mali stáť dva nové.

Význam správy:
Hoci šlo navonok o nenápadnú správu, pre riešenie parkovania na sídlisku Západ má veľký význam.

1. Predovšetkým, poslanci opäť (tak ako v roku 2011) hlasovaním potvrdili, že urbanistická štúdia je významný dokument a stále je východiskom pre plánovanie výstavby na sídlisku. Nikto ani len nenaznačil, že by štúdia bola neaktuálna alebo nepoužiteľná. To je veľký úspech, pretože reči o jej nepoužiteľnosti sme v poslednom období počúvali neustále. Hovorila to p. primátorka a aj poslanci za Západ. (Možno by bolo na mieste, ak by sa ospravedlnili a priznali chybu. Nejde o málo, veď aj kvôli tomu sa riešenie parkovania na Západe neriešilo.)

2. Správa ďalej ukázala, že budovať nové parkovacie miesta je možné, v zásade sa s tým počíta, a aj sa pomaly budujú. To je tiež veľmi významné, pretože najväčší argument pre návrh regulácie bolo práve to, že tu už nie je kde budovať nové miesta. A bola to opäť p. primátorka a naši poslanci, ktorí neustále tvrdili opak. (Možno by mohli teraz čestne priznali svoj omyl.)

3. Ukázala sa tiež oprávnenosť petície za urýchlenú výstavbu parkovacích miest. Pretože jedným z jej základov bola práve existencia štúdie a presvedčenie o jej použiteľnosti.

4. No a jasne sa ukázalo, že celý návrh regulácie “jedna karta na jeden byt, ktorý má auto” nestála na reálnych základoch. Pretože jej hlavné predpoklady (neplatnosť štúdie, nemožnosť stavať nové miesta) boli podanou správou jednoznačne vyvrátené.

A ešte dve zaujímavosti:

P. poslanec Šufliarsky, známy zarytý zástanca regulácie, sa spýtal, ako to je s výstavbou nových parkovacích domov. P. primátorka odpovedala, že “robia všetko preto, aby sa dom postavil”, a vysvetlila, že do úvahy musia brať všetky aspekty. P. Šufliarsky následne vyjadril svoje dlhodobé presvedčenie, že situácia na sídlisku sa dá vyriešiť “jedine postavením parkovacieho domu, najlepšie dvoch, a následnou reguláciou”. P. primátorka odpovedala, že hľadajú iné spôsoby riešenia parkovania, a spomenula napríklad podzemné parkoviská. Mesto teda určite nezdieľa jeho nadšenie pre reguláciu. To je pre sídlisko dobrá správa. Je tiež evidentné, že poslanci za Západ s mestom nekomunikujú, nekonzultujú aktuálnu situáciu a v dôsledku toho občanom prezentujú nepravdivé informácie.

No a tá druhá zaujímavosť – P. Šufliarsky sa spýtal Ing. Kaššu na to, či sa plánuje rekonštrukcia Šmidkeho, a či má informácie o tom, čo na to hovoria obyvatelia Šmidkeho. P. Kašša odpovedal, že na rekonštrukciu Šmidkeho ulice zatiaľ projektovú dokumentáciu nepripravujú. Ku reakcii obyvateľov povedal: “Máme informáciu od vás, že nie sú nadšení.”
Možno šlo len o nedorozumenie, ale zrejme to len potvrdzuje názor, že mnohí volení predstavitelia sa stále snažia občanom podsúvať názor, že rekonštrukcie ulíc budú pre nich nevýhodné, prídu o zeleň a pod. Tento prípad ukazuje, že naši poslanci sa snažili už predtým mestu prezentovať názor, že občania sú proti rekonštrukcii Šmidkeho. Následne sa pred všetkými na to spýtali a očakávali, že ich vlastná lož sa potvrdí akože z nezávislého zdroja. Tým chceli vytvoriť dojem, že ide o objektívny názor. Ing. Kašša sa ale do tohto ich podvodu nenechal zatiahnuť a priamo ukázal, kto je autorom a šíriteľom týchto neprávd. Presne tak to bolo aj nedávno, keď p. viceprimátor Stehlík otvoril na FB práve tému rekonštrukcie Šmidkeho (Skupina Poslanci Zvolen Západ – fórum, príspevok zo dňa 6.1.2018). Už vo svojom úvodnom komentári zmienil, že by to bolo na úkor zelene.

Dlhodobo sa ukazuje, že najväčšími odporcami výstavby nových parkovacích miest na Západe sú práve naši poslanci, p. primátorka a p. viceprimátor. Bolo to vidieť už v aule v lete 2017, ukazovalo sa to v diskusiách počas nasledujúcich mesiacov a aj na stretnutí v OKO-u. Nenašiel sa ani jeden z nich, ktorý by podporoval výstavbu nových parkovacích miest. (V poslednom období už niektorí otočili a tvrdia, že na riešení parkovania dlhodobo pracovali; proti nim však svedčia ich vlastné slová.)

No ale to sme trochu odbočili od témy. Zhrňme si to:
Podaná územnoplánovacia informácia o stave parkovania na Západe ukázala, že budovať nové parkovacie miesta je možné, aj podľa štúdie. A tiež usvedčila p. primátorku a poslancov za Západ z klamania občanov.

Videozáznam z predkladania tejto správy si môžete pozrieť na https://www.youtube.com/watch?v=Q36wb2aMgoY

Príloha:
6-msr_-_uzemnoplanovacia_informacia_o_stave_parkovania_na_sidlisku_zapad_teplicky.pdf

Komentáre