Regulácia parkovania podľa zásady „jedna karta na jeden byt (ktorý má auto)“ je vo svojej podstate nelogická a v drvivej väčšine prípadov aj nerealizovateľná. Na jej použitie je potrebné, aby počet bytov vlastniacich auto bol presne taký istý ako počet parkovacích miest. A to je všeobecne veľmi nepravdepodobný prípad. Inak sa stane, že niektoré autá s kartou nebudú mať kde zaparkovať, alebo niektoré parkovacie miesta ostanú nevyužité.

Ukážme si to na troch modelových situáciách. V každej z nich budú základné údaje rovnaké ako na sídlisku Západ: 2700 áut, 2100 parkovacích miest. Bude sa meniť len rozloženie áut na jednotlivé byty.
 
A zakaždým sa pokúsime riešiť tento problém reguláciou podľa zásady „jedna karta na byt, ktorý má aspoň jedno auto“.  Sledujme, ako to bude vyzerať.

Príklad 1.
Každý byt má len jedno auto.
Spolu “motorizovaných” bytov: 2700.

Skúsme riešiť problém reguláciou “jedna karta na byt”:
Počet vydaných parkovacích kariet: 2700
Vyriešil by sa problém s parkovaním?

600 áut, hoci dostane parkovaciu kartu, nebude mať kde parkovať.

Regulácia “jedna karta na jeden byt” by teda v tomto prípade vôbec ničomu nepomohla.

Príklad 2.
2100 bytov na sídlisku má len jedno auto, 300 bytov má po dve autá.
Spolu “motorizovaných” bytov: 2400.

Skúsme riešiť problém zásadou “jedna karta na byt”:
Počet vydaných parkovacích kariet: 2400
Vyriešil by sa problém s parkovaním?

300 áut, hoci dostane parkovaciu kartu, nebude mať kde parkovať.

Regulácia “jedna karta na jeden byt” by sa ani v tomto prípade nedala použiť.

Príklad 3.
700 bytov na sídlisku má len jedno auto, 1000 bytov má po dve autá.
Spolu “motorizovaných” bytov: 1700

Skúsme riešiť problém zásadou “jedna karta na byt”:
Počet vydaných parkovacích kariet: 1700
Vyriešil by sa problém s parkovaním?

400 parkovacích miest zostane trvale nevyužitých.

Regulácia “jedna karta na jeden byt” by sa opäť nedala použiť.

– – – – –

Boli uvedené len tri náhodné príklady, akých sa dá vymyslieť desiatky.

Štatisticky je však veľmi málo pravdepodobné, že v niektorom z nich by sa počet bytov s kartou
práve zhodoval s počtom parkovacích miest.

Takáto zhoda je však nevyhnutná, aby každé auto s kartou malo kde zaparkovať, a súčasne aby boli využité všetky parkovacie miesta.

Ak sa aj niekto domnieva, že na sídlisku Západ nastala táto vzácna zhoda, ide len o hrubý odhad, pretože nie sú k dispozícii žiadne oficiálne presné údaje.

Navyše, takáto zhoda sa môže veľmi rýchlo narušiť (niekoľko domácností si kúpi auto, alebo sa postavia nové parkovacie miesta).
Potom by táto regulácia ihneď prestala prinášať požadovaný efekt.

Zámerom tohto článku bolo objasniť len túto jednu problémovú stránku regulácie. Tá má však omnoho viac problémov. Môžete si ich pozrieť v našom videu 12 dôvodov prečo je regulácia „jedna karta na byt“ ZLÝ NÁPAD https://youtu.be/9PaHbjiYCLA

Tento článok je prepisom videa Regulácia „jedna karta na byt“ v príkladoch https://youtu.be/AcWxCsnFc8c