(Článok je prepisom videa s rovnakým názvom: https://youtu.be/hkR8ZJL0gWI )

Na sídlisku je aktuálne:

3600 bytov
2100 parkovacích miest
2700 áut

Večer čo večer nemá kde zaparkovať 600 áut (= 2700 áut – 2100 parkovacích miest)

Zloženie existujúcich 2100 parkovacích miest:

1687 pozdĺž ulíc a vo vnútroblokoch
180 v parkovacom dome
116 pri Bille
75 podzemné „vojenská bytovka“
28 pri Hagarde (malo by byť)
14 pri parkovacom dome

Rozdelenie 2700 áut na byty:

1300 bytov je bez auta
1900 bytov má len jedno auto                                                                             
300 bytov má práve dve autá
40 bytov má práve tri autá

5 bytov má štyri a viac áut

Koľko parkovacích miest nám chýba?
Sú tri hľadiská:
 1. Aktuálna potreba
2. Legislatíva
3. Dlhodobý výhľad

1. Aktuálna potreba: Keďže v súčasnosti máme 2700 áut a len 2100 parkovacích miest, akútne nám chýba 600 parkovacích miest.

2. Legislatíva: Vyhláška MŽP č. 532/2002 Z.z. požaduje, aby v obytných domoch bolo najmenej jedno parkovacie miesto na jeden byt. Keďže bytov máme 3600 a parkovacích miest len 2100, na splnenie zákonnej povinnosti nám chýba 1500 parkovacích miest.

3. Dlhodobý výhľad: Odhaduje sa, že v roku 2030 môže sídlisko potrebovať asi 3700 parkovacích miest. V tom prípade by bolo potrebné do roku 2030 vybudovať asi 1600 parkovacích miest. (Odhad počtu parkovacích miest do roku 2030 môže byť dosť nepresný. Je pravdepodobné, že to bude menej. Napr. v roku 2004 sa odhadovalo, že v roku 2020 bude na sídlisku chýbať 2700 miest, čo je úplne mimo súčasnú realitu.)

Ako pribúdali nové parkovacie miesta v posledných rokoch?

2010-2014:   0 nových parkovacích miest
2015-2017:   150 nových parkovacích miest (z toho je väčšina súkromných, pri Central parku)

Priemerný prírastok za posledných 7 rokov: 20 nových parkovacích miest / rok
Týmto tempom by sa akútne potrebných 600 miest stavalo asi 30 rokov.

Je možné dosiahnuť, aby na sídlisku bolo výhľadovo spolu 3600 – 3700 parkovacích miest?

Áno. Toto je riešené v urbanistickej štúdii „Revitalizácia sídliska Zvolen-Západ“ z roku 2011, ktorá na sídlisku predpokladá celkový počet 3815 parkovacích miest, a to pri zachovaní všetkých aspektov
zdravého životného prostredia. Za prijatie tejto štúdie vtedy takmer jednoznačne hlasovalo celé mestské zastupiteľstvo, vrátane p. Balkovičovej, p. Stehlíka, p. Staníkovej a ďalších.

Návrh štúdie na dosiahnutie celkového počtu 3815 parkovacích miest na sídlisku:

– zvýšiť počet miest na uliciach a vo vnútroblokoch o 635 na 2322 miest
– 4 nové parkovacie domy s celkovou kapacitou 1080 miest

Čo ďalej?
 Je naozaj nevyhnutné veľmi urýchlene vybudovať 600 nových parkovacích miest. Štúdia už v roku 2011 požadovala akútne vybudovanie 701 nových miest. Mesto sa však do realizácie nepustilo. Prešlo skoro 7 rokov a problém stále pretrváva.

Následne treba stanoviť strednodobý plán výstavby ďalších miest tak, aby sa do roku 2030 aspoň približne dosiahol predpokladaný počet.

Čo na to treba?
Predovšetkým vôľu vedenia mesta a peniaze.

Peniaze sa nájdu, ak sa chce, to vidíme na príklade Barín.

Vôľa zatiaľ nie je, len hŕba výhovoriek. Riešením je tlak na súčasné vedenie mesta a poslancov za Západ, a predovšetkým rozumná voľba v komunálnych voľbách v novembri 2018.