(Tento článok je textovým prepisom rovnomenného videa https://youtu.be/u2psl_xMpsY )

Na stretnutí s občanmi v Aule v máji 2017 mesto opakovane deklarovalo, že ochotne odpovie
občanom na ich otázky.

Informoval o tom PhDr. Martin Svatuška, hovorca mesta: Svieti tam email, na ktorý môžete svoje podnety posielať”.

Na plátne boli zobrazené kontakty na Mgr. Dušana Gdovína, referenta pre dopravu a člena komisie dopravy:

Tešíme sa na vaše podnety, pripomienky, nápady

Posielajte ich na: Mestský úrad, Námestie slobody 22, 96001 Zvolen

Dušan Gdovín, dgdovin@zvolen.sk

www.facebook,com/zvolen.mesto/      

www.zvolen.sk

Zodpovedanie každej otázky potvrdila aj JUDr. Andrea Čečetková, vedúca právneho oddelenia:

„Čo sa týka tej odpovede, samozrejme dostanete. Záleží od toho, či sa budete pýtať emailom alebo teda písomne, či budete trvať na písomnej odpovedi. Ak budete trvať na písomnej odpovedi, bude vám zaslaná písomná odpoveď.“

Otvorenú komunikáciu mesta aktívne propaguje hovorca Martin Svatuška aj na facebooku:

„Práve súčasné vedenie mesta naštartovalo otvorenú komunikáciu s obyvateľmi, čoho dôkazom sú nielen dve veľké verejné diskusie k parkovaniu, ale aj videozáznam z nich.“

Aká je skutočnosť?

V poslednom období bolo na mesto poslaných emailom viacero otázok súvisiacich s témou parkovania na Západe.

Otázky smerovali hlavne na p. Gdovína, určeného na komunikáciu a zodpovedanie otázok.

Pýtali sme sa ho na tam podané mylné informácie o počte bytov a parkovacích miest, o zeleni na sídlisku, parkovaní pred Hagardom a iné.

Nebol ochotný odpovedať, zdôvodnil to slovami:
  „Nie som zamestnanec mesta ZV určený pre komunikáciu s verejnosťou.“ (email zo 14.2.2018)

(Len pripomíname, že v Aule bol ako osoba učená na komunikáciu práve p. Dušan Gdovín.)

Na ďalšie emaily neodpovedal.
 
Ako to teda je?
 Bol p. Gdovín určený na zodpovedanie otázok o parkovaní, alebo nie?

Boli jeho kontaktné údaje v Aule uvedené len preto, aby sa vytvorilo zdanie otvorenej komunikácie?

Kópie emailov dostávali aj hovorcovia mesta (p. Svatuška, p. Ježovičová) a aj p. primátorka. 
Nikto z nich nereagoval.

Oslovili sme aj p. Čečetkovú, vedúcu právneho oddelenia, aby vysvetlila svoje tvrdenie o aplikovaní paragrafu Vyhlášky „aspoň jedno parkovacie miesto na jeden byt“.

Totiž na to, aby sa dala regulácia „jedna karta na jeden byt“ odôvodniť citovaným paragrafom, nám na sídlisku chýba asi 1500 parkovacích miest.

Odpovedať odmietla slovami:  „Vynechajte ma z Vašej nečistej hry“. (email z 15. 2. 2018)

Na ďalší email nereagovala.
 
Kópie dostali aj obaja hovorcovia mesta (p. Svatuška, p. Ježovičová) a aj p. primátorka. 
Nikto z nich nereagoval.

Predložiť občanom síce múdro znejúci, ale na naše podmienky neaplikovateľný paragraf nie je
nečistá hra.

Verejne sľúbiť odpoveď na každú otázku a potom odmietnuť vysvetliť vlastné slová nie je
nečistá hra.

Ale ak sa niekto spýta, ako sa to vlastne myslelo, tak to už je nečistá hra.
A aj dobrý dôvod na to, aby mesto nemuselo odpovedať.

Popri týchto neúspešných pokusoch sme požiadali p. hovorkyňu Mgr. Evu Ježovičovú o zaslanie kontaktu na osobu, ktorá by zodpovedala naše otázky.
Bez odpovede.

Nemyslíme si, že tento spôsob (ne)reagovania sa dá nazvať „otvorená komunikácia“.

V Aule nám mesto podalo veľa informácií, ktoré sú prinajmenšom sporné.
V záujme pochopenia ich zámeru je nevyhnutné, aby k nim bolo podané adekvátne vysvetlenie.

Postupom času je však stále viac zrejmé, že z nejakého dôvodu mesto nechce alebo nevie vysvetliť to, 
čo prezentovalo občanom.

To im však vôbec nebráni hovoriť o stretnutiach v Aule ako o príklade ich otvorenej komunikácie.

Napriek tomuto „otvorenému“ prístupu mesta stále hľadáme možnosti, ako získať odpovede na otázky, ktoré v súvislosti s parkovaním na Západe zaujímajú širokú verejnosť.