(Tento článok je prepisom videa Parkovanie pri Hagarde https://youtu.be/HBZ3IMfW4a4 )

Sídlisko Západ dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. Avšak až 28 parkovacích miest by mala pre obyvateľov sídliska poskytovať spoločnosť Hagard:Hal.

Spoločnosť má predajňu na Tulskej ulici, podniká v oblasti veľkoobchodu s elektroinštalačným materiálom.

Podmienka poskytovať parkovacie miesta mimo svojich otváracích hodín bola výslovne uvedená v záväznom stanovisku pre vydanie stavebného povolenia.

Na stretnutí s občanmi v Aule v máji 2017 to opakovane potvrdil aj p. Gdovín, referent pre dopravu:

„Keď sa Billa uchádzala o výstavbu tohto objektu, tak dostala možnosť postaviť tento objekt,  a to platí pre Hagard, pre Kocku, pre všetkých, s tým, že umožní v mimoprevádzkovom čase parkovať obyvateľom priľahlých bytových domov.  To stále platí. Je to podchytené v územno-plánovacích dokladoch.“

„Existujú v rámci sídliska plochy, ktoré už teraz uplatňujú voľné parkovanie. Pretože keď sa uchádzali o výstavbu nejakých objektov občianskej vybavenosti investori, tak dostali takúto možnosť urobiť nejaký objekt na sídlisku,  ktorý zdanlivo sem ani nepatrí, pretože nezabezpečuje typické služby obyvateľom, napríklad objekt Hagard:Hal je takýto, ale dostali možnosť tento objekt vybudovať na sídlisku za podmienky, že v mimoprevádzkovom čase budú parkovacie miesta, ktoré už vtedy povinne museli pre ten objekt vytvoriť, budú k dispozícii obyvateľom mesta, v mimoprevádzkovom čase. To isté platí o Bille, to isté platí o Kocke.“

Hovoril o tom s takou samozrejmosťou, ako keby to bola pravda. Ale nebola a nie je.  

Aká je skutočnosť?

Prevažná časť parkoviska (asi 20 miest) je už dlhodobo uzatvorená bránou. Pre Západniarov je celodenne nedostupná. Teda aj v čase, keď je firma zatvorená a miesta by mali byť prístupné.

Časť uzatvoreného parkoviska začala spoločnosť Hagard využívať ako sklad materiálu.

Čo na to hovorí mesto?

Na oficiálnu emailovú požiadavku o vysvetlenie odpovedal p. Mazán, referent parkovania:

„Parkovacie plochy Hagard Hall, Peugeot nepatria mestu, čiže je len na dobrej vôli týchto spoločností či umožnia verejné parkovanie na týchto boxoch.“ (email z 27.10.2017)

??? Kedy a ako sa záväzná podmienka zmenila na „dobrú vôľu“?

Pýtali sme sa na to aj p. Gdovína, ktorý v Aule tvrdil, že parkovisko je prístupné.
Najprv sa snažil tváriť,  že všetko je v poriadku:

„Aj v súčasnosti je parkovisko HH na Tulskej ulici na základe dopravnej značky č. IP 16 s doplňujúcim textom na dodatkovej tabuľke voľne prístupné verejnosti cez pracovné dni od 18:00 a cez soboty od 13:00. V prevádzkovom čase je toto súkromné parkovisko vyhradené pre zákazníkov HH.“

Hneď to ale trochu upresnil:

„Pre úplnosť však treba dodať, že časť spevnenej plochy, v minulosti využívanej na parkovanie, bola plynutím času a rozširovaním prevádzky zmenená na skladové priestory a z dôvodu ochrany majetku je trvale oplotená.“ (email z 15.1.2018)

Takže všetko je v poriadku, ale pre úplnosť treba dodať, že nie je.
 
Naozaj šalamúnska odpoveď.
 
A dôvody podľa p. Gdovína?

1. Plynutie času: Znamená to, že ak niekto dostane od mesta podmienku činnosti, tak po pár rokoch to samo od seba prestane platiť, lebo „uplynul čas“?

2. Rozširovanie prevádzky:  Bolo pri zmene parkoviska na sklad postupované v súlade s platnou legislatívou a bola riadne schválená dotknutými úradmi a vedením mesta?

Na ďalšie otázky požadujúce bližšie vysvetlenie p. Gdovín odmietol odpovedať slovami:

„Na konkrétne otázky nepoznám odpoveď, pretože pod moju pracovnú agendu nespadajú aktivity súkromných osôb na ich vlastných nehnuteľnostiach.“ (email zo 14.2.2018)

Takže keď v Aule  občanov klamal, ako to funguje, tak súkromné firmy pod jeho agendu spadali.

Ale keď má vysvetliť prečo to nefunguje,  už tieto firmy pod jeho agendu nespadajú.

Kópie emailu s otázkami pre p. Gdovína dostali obaja hovorcovia mesta (p. Svatuška, p. Ježovičová) ako aj p. primátorka Balkovičová. Nikto z nich nereagoval.

Oslovili sme aj majiteľa Hagardu. Telefonicky potvrdil platnosť záväzku. Avšak mesto vraj nedokázalo zabezpečiť, aby parkovacie miesta boli počas otváracej doby (6.00 – 18.00) uvoľnené. V záujme zabezpečenia fungovania spoločnosti preto pristúpil k inštalácii brány a uzatvoreniu parkoviska pre obyvateľov sídliska.

Natíska sa otázka, či podmienka pre Hagard mala byť skutočne aj realizovateľná. Nik predsa nemohol očakávať, že parkovacie miesta budú tak skoro ráno voľné.

Mesto na jednej strane deklaruje, ako nekompromisne zabezpečuje parkovanie v priestoroch súkromných firiem na sídlisku. Dáva im to ako podmienku výstavby.

Na strane druhej však mlčky toleruje, že to vlastne nefunguje. A nevie k tomu podať seriózne vysvetlenie.

Rôzni zamestnanci mesta pre to uvádzajú rôzne dôvody. ( Mohli sa aspoň dohodnúť, ako sa budú vyhovárať J ) 

Ani oslovení poslanci za Západ o tom nemajú konkrétnejšie informácie.
 
Je očividné, že s parkovaním pri Hagarde to nie je celkom v poriadku.

Je nepochopiteľné, že v čase, keď sídlisko potrebuje každé jedno parkovacie miesto, tak je uzatvorených 20 miest, o ktorých mesto tvrdí, že ich dostupnosť bola podmienkou ich výstavby.

A je ešte viac nepochopiteľné, že mestu to nevadí, nič pre nápravu nerobí a na otázky odpovedá nezmyselnými výhovorkami alebo mlčaním.