Parkovanie na Západe je v katastrofálnom stave. Čo pre jeho riešenie (ne)urobila p. primátorka za takmer štyri roky svojho mandátu?

1. Pozastavila výkup pozemkov na sídlisku

P. primátorka nebola ochotná platiť majiteľom pozemkov na Západe viac ako 10 eur za m2. Vyššiu sumu považovala za neprijateľnú. Odôvodňovala to “držaním cenovej línie” a “férovosťou”. Rozhodla sa teda vyčkávať, kým majitelia neznížia svoje požiadavky a predajú svoje pozemky pod 10 eur. A s ňou čaká na svoj rozvoj aj celé sídlisko.

Avšak nedávno sa ukázalo, že tento jej zmysel pre spravodlivosť bol iba predstieraný. Za pozemky na Barinách totiž mesto zaplatilo až 20 eur/m2, hoci tie pozemky boli na predaj dlhé roky a nik o ne nemal záujem. Dokonca kúpili až 6 hektárov namiesto plánovaných troch, spolu za 1 200 000 eur.

Prečo zrazu tak rozdielny prístup? Prečo sa zrazu upustilo od “línie” do 10 eur a jednalo sa o cene dvakrát vyššej?

Pozemky na Barinách ako aj pozemky na sídlisku ležia v rovnakom, štvrtom pásme v cenovej mape mesta.

Navyše, všade vo svete funguje základná obchodnícka logika, že väčšie množstvo tovaru kúpite za výhodnejšiu cenu. Napr. pri kúpe 50kg zemiakov je cena za jeden kilogram omnoho nižšia než pri kúpe jedného či dvoch kíl. Je to výhodné pre predávajúceho aj kupujúceho. A platí to aj pri pozemkoch. Naša primátorka to robí naopak: Malé výmery na sídlisku chce kúpiť lacno, ale za veľkú plochu rada zaplatí omnoho vyššiu cenu. To sa dá len ťažko vysvetliť rečami o spravodlivosti a férovosti. Na túto jej dvojtvárnosť doplatili a stále dopláca 10 tisíc obyvateľov Západu.

Táto “férovosť” a “držanie línie”, či skôr pokrytectvo a lož p. primátorky je najväčšou prekážkou rozvoja sídliska po každej stránke. Pretože vysporiadané pozemky sú nevyhnutne potrebné takmer pre všetky aktivity a investície na sídlisku, nie len pre parkovanie. Na základe tejto jej “férovosti”  sa zlepšenie parkovania na sídlisku odsunulo o mnoho rokov.

Ako by suma 1 200 000 eur pomohla pri riešení parkovania na Západe? Na stretnutí v OKO pracovníčka mesta uviedla, že ak by mesto chcelo na Západe vykúpiť dostatočné množstvo pozemkov pre potreby parkovania, stálo by to “niekoľko sto tisíc eur”. Predpokladajme, že by to bolo napr. 400 tisíc eur. Teoreticky, za zostávajúcich 800 000 eur by sa dalo vybudovať asi 500 parkovacích miest (pri cene asi 1600 eur za jedno miesto). Keďže na sídlisku v súčasnosti chýba asi 600 parkovacích miest, za sumu 1 200 000  eur by bol tento problém takmer vyriešený, a život vyše 10 000 ľudí by sa výrazne skvalitnil.

Mesto však sumu 1 200 000 eur investovalo do Barín. A v súčasnosti sa uvažuje, čo sa tam vlastne postaví.

400m športový ovál? Asi nie, ten bude na ZŠ na Zlatom Potoku. Letné kúpalisko? Za tie peniaze by sa dala zrekonštruovať Neresnica. Krytý bazén? Za tú sumu by sa dala opraviť mestská plaváreň.

No nevadí, niečo sa vymyslí. Zatiaľ sa schválil dočasný chodník na cudzom pozemku (majiteľom je firma p. Gostíka), ktorý ide od ničoho ku zástavke autobusu (MsZ, 26.2.2018).

2. Popiera urbanistickú štúdiu “Revitalizácia sídliska Zvolen Západ”

Na základe zlého stavu s parkovaním na Západe dalo mesto vypracovať urbanistickú štúdiu. Táto bola v roku 2011 predložená mestskému zastupiteľstvu, kedy hlasovalo “za” 20 z 21 prítomných poslancov. Za štúdiu hlasovala aj vtedajšia poslankyňa p. Balkovičová.

Avšak ako primátorka už pri hľadaní riešenia pre parkovanie na sídlisku, štúdiu vôbec nebrala do úvahy, prípadne sa o nej vyjadrovala negatívne a popierala, že by bolo možné ju aspoň z časti realizovať. 

V dôsledku toho je riešenie parkovania na Západe stále bez akejkoľvek konkrétnej vízie.

3. P. primátorka v hľadaní riešenia postupuje nesystematicky a mimoriadne pomaly

Hoci v predvolebnej kampani zdôrazňovala, že problémy s parkovaním vyžadujú prioritné riešenie, dnes žiaľ pozorujeme, že situácia je ešte horšia ako bola pred niekoľkými rokmi.

Do funkcie primátorky bola zvolená koncom roku 2014.

V roku 2015 boli domácnosti v meste oslovené anketou, ktorá obsahovala aj otázky o parkovaní. Za Západ sa zozbieralo 563 odpovedí, zapojilo sa teda asi len 15% všetkých domácností. Získané výsledky vôbec nezodpovedali realite, o čom svedčí aj p. primátorkou prezentovaný údaj, že na Západe pripadá na jednu domácnosť 1,25 áut. (V skutočnosti  to ale je len 0,75 auta na domácnosť.)

V roku 2016 mesto vyzvalo obyvateľov Západu, aby si podali žiadosti o parkovacie karty pre svoje vozidlá. Do tohto sa zapojila veľká časť obyvateľov sídliska v dobrej viere, že sa konečne pracuje na prijateľnom riešení. 

Pre správne posúdenie problému s parkovaním je potrebné vedieť základné údaje: počet bytov, počet parkovacích miest, počet áut. Počet bytov aj parkovacích miest mesto poznalo, bolo len treba fyzicky spočítať parkujúce autá. To je možné zistiť za jednu noc jednoduchým spočítaním. Toto sa však udialo až tri roky po jej nástupe do funkcie! Je zrejmé, že o žiadnej priorite zo strany p. primátorky nemôže byť reč. Stále však žila nádej, že po troch rokoch prešľapovania na mieste príde mesto s prijateľným  konštruktívnym riešením.

V roku 2017 mesto pozvalo obyvateľov do auly základnej školy, kde im predstavilo svoje riešenie pre parkovanie. Aké však bolo prekvapenie Západniarov, keď zistili, že navrhované “riešenie” spočíva v tom, že sa plánuje vydať len toľko kariet, koľko je existujúcich parkovacích miest. Inými slovami, 600 autám zakážu parkovanie na sídlisku. Na otázku, kam by mali teda ísť, p. primátorka odpovedala: “Kým to neskúsime, nebudeme vedieť”. Občania takéro “riešenie” odmietli, návrh sa nerealizoval.

A tak, po vyše troch rokoch od nástupu p. primátorky do funkcie, sme stále tam, kde sme boli pred rokmi. 

Záver: Situácia s parkovaním sa rieši-nerieši už mnoho rokov. V tomto volebnom období je zrejme najväčšou prekážkou pokroku práve p. primátorka. Zabrzdila výkup pozemkov, odignorovala dobre spracovanú urbanistickú štúdiu a na riešení pracovala nesystematicky a pomaly.

Momentálne neexistuje žiadna oficiálna vízia alebo konkrétny plán, ako sa bude situácia riešiť.

Obsah tonto článku je spracovaný aj v krátkom videu: https://youtu.be/_RlgcrDdwzk