Záznamy z Auly sú nevyčerpateľnou studnicou klamstiev, a prekrútených faktov. Je nepochopiteľné, s čím si to vlastne predstavitelia mesta dovolili prísť pred občanov. Vo videu trochu polemizujeme s myšlienkou, že teoreticky nemusí ísť nutne o zámerné klamstvá, ale len o totálnu nepripravenosť, alebo skôr neschopnosť sa pripraviť. Otázkou je, čo z toho by ste uprednostili: vedenie mesta, ktoré svojich občanov cieľavedome klame, alebo vedenie, ktoré si nie je schopné zistiť a poznačiť aspoň zopár základných faktov o parkovaní tak, aby ich dokázali predložiť občanom na stretnutí, ktoré sami  zvolali. Je to ťažká voľba. 

Vidoe si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/IeQG2R9d4b4

Tu je textový prepis videa:

1. Klamstvo: Na sídlisku je 2400 parkovacích miest.

„- Máme zhruba na sídlisku 2000 … 2200 parkovacích státí

– 2400

– Koľko?

-2400

-2400“

(rozhovor medzi primátorkou Ing. Balkovičovou a referentom dopravy Mgr. Gdovínom)

Mestská polícia spočítala, že asi 600 áut nemá noc čo noc kde parkovať. Ak by teda bola pravda, že tu je 2400 parkovacích miest, znamenalo by to, že na sídlisku je až 3000 áut. 2400 + 600 = 3000

Aká je realita?
Na sídlisku je len 2142 parkovacích miest. Táto informácia odznela o týždeň neskôr:

„Máme zrátané podľa vlastnej metodiky spočítavania: 2142 miest, ktoré sú štandardne vyznačené, nie sú to miesta kde by sa nemalo parkovať … Štandardne vyznačených miest 2142. “ (Mgr. Gdovín, referent dopravy)

Na sídlisku nie je 2400, ale len 2142 parkovacích miest. A teda nie je tu 3000 áut, ale asi len 2700.

2. Klamstvo: Na sídlisku je 3168 bytov.

„- K tým 3168 bytom, čo pán napočítal …

– Ten údaj, čo ste uviedli ohľadom počtu bytov zhruba súhlasí tým, čo máme evidované na mestskom úrade“ (Mgr. Gdovín, referent dopravy)

Aká je realita?
Na sídlisku nie je 3168, ale až 3622 bytov. (informácia z mestského úradu)

Prvé a druhé klamstvo spolu napomáhajú vytvoriť dojem, že na sídlisku pripadá jedno auto na jeden byt: asi 3000 áut : 3162 bytov = približne 1

Potom by totiž bola splnená podmienka paragrafu 44 vyhlášky MŽP, na ktorú sa mesto pri návrhu regulácie odvoláva.  
V skutočnosti na sídlisku pripadá len 0,75 auta na jeden byt: asi 2700 áut : 3600 bytov = 0,75

3. Klamstvo:
Podľa urbanistickej štúdie Revitalizácia sídliska Západ sa doteraz nepostupovalo a už v nej nedá pokračovať.

„… potom keď napríklad došlo k rekonštrukcii Novozámockej ulice už sa podľa tejto koncepcie nepostupovalo, takže to, čo predpokladala tá revitalizácia … to sa neurobilo, a my už na tento materiál nevieme nadviazať. “ (Ing. Balkovičová, primátorka)

„  … Avšak, keď už prišlo na realizáciu, napríklad keď sa rekonštruovala Novozámocká ulica, tak už podľa nej nebolo postupované, napriek tomu, že to v zastupiteľstve bolo schválené. … Keďže sa v tom nepokračovalo … Tak vlastne celý ten projekt už sa nedá aplikovať do praxe, už sa nedá postupovať podľa neho a vlastne začíname od nuly. “ (Ing. Balkovičová, primátorka)

Aká je realita?
Novozámocká sa v skutočnosti nerekonštruovala, len bol na nej položený nový asfalt. Rekonštrukcia ju stále len čaká, a tá sa teoreticky môže urobiť aj podľa urbanistickej štúdie. Podľa hlavného architekta je štúdia stále aktuálna, používa sa, a je možné podľa nej postupovať aj v budúcnosti.

Teoreticky môžeme pripustiť, že tie mnohé nepravdivé informácie neboli uvedené ako zámerné klamstvo, ale len z úplnej neschopnosti. Otázkou je, čo z toho je pre nás ako občanov horšie … 

Vtip na záver:
Nemáte kde zaparkovať? Predajte auto!

„… Tu stojí kopa áut, ktoré nikoho netlačia, aby si ich odparkoval, predal, odložil a tak ďalej“ (Ing. Balkovičová, primátorka)

„… Si myslím, že aj tou optimalizáciou vozidiel  určite dôjde aj k zníženiu toho počtu. No tak keď niekto nebude môcť parkovať, tak si nebude držať vozidlo, len tak proste a nepredá ho.  Tak ho predá, bude sa ho snažiť zbaviť.“ (Ing. Balkovičová, primátorka)

Zhrnutie
Mesto uviedlo rôzne nepravdivé, manipulatívne (a aj vtipné) argumenty, aby občanov presvedčili o nevyhnutnosti regulácie. Mali nás tieto argumenty naozaj presvedčiť, alebo len oklamať?