P. primátorka si našla čas a v diskusii na našom youtube kanáli zareagovala na naše video (https://youtu.be/GLinvP-Gohs). Ceníme si jej čas aj pozornosť, preto v záujme objektívneho informovania zverejňujeme jej príspevok tu v plnom znení:

Video je stiahnuté z youtube stránky mesta a účelovo zostrihané. To, čo autori vydávajú za klamstvo, je v konečnom dôsledku ich samotným klamstvom. Hneď v prvom bode je zjavná manipulácia – priemer 1,25 vozidla pripadajúceho na jednu domácnosť vyšiel z výsledkov ankety, v ktorej mesto ľuďom dalo možnosť vyjadriť sa k životu v jednotlivých mestských častiach. Autori videa však svojimi popismi naznačujú, že sa hovorí o celkovom štatistickom údaji za celé sídlisko. Stačí sa pritom pozrieť na záber z prezentácie a je zrejmé, že išlo o výsledok ankety. V lete minulého roku sme sa hneď dvakrát postavili pred obyvateľov sídliska Západ, aby sme im predstavili návrh riešenia problému parkovania. Jeho výsledkom by malo byť omnoho ľahšie zaparkovanie pre každú domácnosť vlastniacu jedno auto. Prišli sme za ľuďmi, aby sme ich nielen informovali, ale tiež sa opýtali na ich názor a prípadné návrhy. Zo stretnutia bolo vytvorené video, ktoré sme umiestnili na internet, aby si ho mohol pozrieť aj ten, kto nemohol prísť osobne. Dobrý úmysel a snaha otvorene sa porozprávať s ľuďmi sa napokon obrátili proti nám – niekto si dal tú námahu, aby ho manipulatívne zostrihal podľa vlastných predstáv. Stalo sa tak – ako inak – vo volebnom roku. Predpokladám, že prídu aj ďalšie takéto podpásové údery. Napriek tomu sa určite nemienim ukrývať niekde v kancelárii, aj naďalej budem chodiť medzi ľudí a vysvetľovať, čo sa mesto pre nich snaží robiť. A to aj s rizikom, že z dvojhodinovej diskusie opäť niekto účelovo zostrihá 5-minútovú nahrávku. Pre tých, čo majú záujem, videá z celého zasadnutia sú tu: https://www.youtube.com/watch?v=47kAaQS2XXk&t=7s Lenka Balkovičová

————-

Dovolím si k tomu pár poznámok.

1.  Priemer 1,25 vozidla

Áno, vaše čísla o počte vozidiel vzišli z ankety. Za Západ bolo odvzdaných 563 vyplnených dotazníkov, čo je asi len 15% všetkých domácností na sídlisku. 

Pri tomto počte lístkov ste mohli dostať akýkoľvek výsledok v rozsahu 0,0 až 1,7 (vozidla na domácnosť priemerne) a štatisticky by to bolo úplne v poriadku. Ide teda o úplne irelevantné, nič nehovoriace číslo, napriek tomu, že bolo  získané v ankete.

Konkrétne získaný údaj (1,25)  ukazuje, keďže ide o nadpriemerne vysoké číslo, že na otázky o parkovaní odpovedali prevažne tí, ktorých sa to týka, teda majitelia vozidiel. Je preto úplne nesprávne takto získaný výsledok nazvať „priemerný počet miest, ktoré potrebuje jedna domácnosť“. 

Ako táto informácia prispela k získaniu lepšieho pohľadu na problematiku parkovania u bežného občana? Musíte uznať, že nijako. Práve naopak, mohla ho len zmýliť. A to je to, na čo poukazujeme.

Najviac zarážajúce na tom je, že vy máte k dispozícii správne čísla. Vy viete, koľko je na sídlisku bytov, viete koľko je parkovacích miest a takisto viete, koľko áut musí parkovať mimo nich, sami ste to dali spočítať. Z týchto údajov jednoznačne vyplýva nami uvedený údaj, že na jednu domácnosť pripadá iba okolo 0,75 auta.

Vy ste na plátne vysvietili a prečítali údaj, o ktorom neviete, koho vlastne reprezentuje, údaj, ktorý je v kontexte problematiky úplne nezaujímavý a nič nehovoriaci, údaj, o ktorom dobre viete, že je takmer dvakrát vyšší než skutočný celosídliskový priemer. Ale správny údaj, ktorý ste si mohli ľahko vypočítať, a ktorý by v záujme objektivity skutočne bolo treba poznať, ste nezobrazili a nevyslovili. To vám pripadá normálne? Možno by ste mohli vysvetliť, prečo ste teda neuviedli hlavne tento správny celosídliskový priemer. Nevyhovovalo to cieľu, ktorý ste chceli dosiahnuť?

Bez urážky, ale keby to bol kabaret s témou „Prezentujme nič nehovoriace čísla“, tak číslo 1,25 je v poriadku. Ale išlo o významné stretnutie, kde ste mali predstaviť riešenie pre závažný mnohoročný problém s parkovaním. Takýto prístup sa dá len ťažko posúdiť inak ako zámerná dezinformácia, klamstvo, manipulácia verejnej mienky, na tomto pomenovaní žiaľ musím trvať.

Hovoríte o tom, že dvojhodinový záznam bol účelovo zostrihaný na päť minút. Ale ani v tých zostávajúcich 1:55 hod nikde neuvádzate skutočný priemer áut na domácnosť (0,75)! V skutočnosti teda ani nebolo čo zostrihať.

Navyše, tento váš údaj 1,25 (ktorý, ako sa vzácne zhodujeme, vôbec nevypovedá o skutočnom stave na sídlisku) bol podporený aj klamstvom vedúcej právneho oddelenia JUDr. Čečetkovej, ktorá bez mihnutia oka tvrdila, že váš návrh VZN  vychádza z platnej legislatívy „jedno parkovacie miesto na jeden byt“.  Opäť myšlienka, že na sídlisku je viac áut než bytov, inak sa to pochopiť ani nedá.

Nehnevajte sa, ale v súvislosti aj s ďalšími tam uvedenými „argumentmi“ sa to celé javí ako dobre pripravený a premyslený podvod, ktorý ste na občanov Západu pripravili a dve hodiny prezentovali a obhajovali. Toto presvedčenie je aj v pozadí vzniku nášho videa. Nejde o to, že sa tam v aule niekto z vás preklepol, zakoktal alebo sa pomýlil. Vaše celé vystúpenie sa ukazuje ako súhrn vzájomne naviazaných neprávd, čo sa nedá vysvetliť inak ako dobre plánovaná snaha oklamať občana neznalého problematiky.

2. Volebný rok

Zaujímavé je, že o zneužívaní témy parkovania vo volebnom roku hovoria len súčasní zvolení funkcionári, ktorí sa asi začínajú báť o svoju reputáciu a opätovné zvolenie. (Rozumiem vám, na vašom mieste by som sa asi cítil podobne.)

Vysvetlím vám, prečo to riešime práve v tomto období.

Do funkcie ste nastúpili koncom roku 2014. Keďže v predvolebnej kampani ste vy, ale aj poslanci za Západ, deklarovali, ako veľmi je pre vás parkovanie na Západe prioritou, ako občania sme vám verili a čakali sme, že začnete plniť svoje sľuby. V roku 2015 ste prišli s anketou, kde sa spomínalo aj parkovanie, teda to vyzeralo, že sa téme naozaj venujete. V r. 2016 ste robili prieskum konkrétne zameraný na parkovanie, takže ďalší signál, že na tom robíte a čoskoro prídete s niečím rozumným. V roku 2017 ste zvolali stretnutia s občanmi, kde sa mala táto téma preberať. Naozaj to dovtedy vyzeralo, že síce pomaly, ale predsa len na tom systematicky pracujete a občanom pomôžete.

Aké však bolo naše sklamanie, keď ste prišli s nezmyselným nápadom riešiť problém s nedostatkom parkovacích miest tak, že jednoducho pošlete preč stovky áut. (Podporu občanov pre tento návrh ste sa snažili získať  pomocou už spomínaného zavádzania a manipulatívnych klamstiev, čo je čiastočne pochopiteľné, pretože inak sa to ani nedá.)

To ale už aj tí najväčší optimisti pochopili, že sa od vás nemôžeme čakať nič konštruktívne a že sme vlastne zbytočne  stratili tri roky. A keď sa títo nespokojní občania začnú ozývať (vrátene občianskej iniciatívy Parkuj na Západe), tak vy im poviete, že je volebný rok a že zneužívajú tému.

Podľa vás nestačí, že vašim neriešením našich problémov sme stratili tri roky, máme ešte stratiť aj štvrtý. Prečo? Pretože vy potrebujete kľud na prípravu predvolebných sľubov? Nemal by to byť pre vás, práve naopak, čas dohnať to čo sa ešte dohnať dá?

My občania volebný rok nemáme, my každý rok žijeme svoj, aj sídliskový, život. My nemáme dôvod čakať a trpieť ďalší rok len preto, že vy, ktorí ste problémy sídliska sľúbili riešiť a neriešili, máte teraz volebný rok.  

Ak by ste s tým návrhom na zákaz parkovania prišli v prvom roku vášho úradu, bolo by to omnoho lepšie. My by sme sa ozvali hneď a dnes by sme boli už možno omnoho ďalej. Je to teda len a len vaša chyba, že ste situáciu naťahovali až doteraz, a že sme váš prístup pochopili až vo vašom volebnom roku.

Ale keď to už spomínate, veľmi som zvedavý, ako sa vy osobne, ale aj poslanci za Západ, vysporiadajú vo volebnej kampani s otázkou parkovania. Tomu plánujeme venovať dostatočnú pozornosť. Tieto stratené tri či štyri roky sa už nesmú opakovať.

3. Podpásový úder

Skutočnosti uvedené v našom videu komunikujeme na našej stránke už pol roka. Viem, máte iné starosti, nemusíte ju čítať. Ale aj v našej vzájomnej emailovej komunikácii (naša Výzva poslancom, a vaša / moja následná reakcia: http://www.parkujnazapade.sk/?q=node/69 ) sa všetky tieto fakty objavovali (konkrétne aj číslo 1,25), takže si nemyslím, že ste sa teraz z videa nečakane dozvedeli niečo nové. (Ja osobne by som výraz „podpásový úder“ použil skôr na to, čo ste predviedli v aule po troch rokoch „prípravy“.)

Našou súčasnou snahou je len informovať verejnosť o skutočnostiach, o ktorých ste vy neinformovali, alebo informovali skreslene. Neprinášame žiadne nové, objavné informácie. Vychádzame výlučne z verejne dostupných informácií.

Poznámka: Video, na ktoré reagujete, sa volá „Päť najväčších klamstiev …“. Tým chceme povedať, že tých klamstiev tam odznelo viac, len sme nechceli, aby video bolo príliš dlhé. Napríklad ste tam o štúdii z r 2011 uviedli, že už sa na ňu nedá nadviazať. To ale nie je pravda, dokonca aj čerstvé včerajšie (16.1.2018) stretnutie pracovnej skupiny, ukázalo, že štúdia je stále realizovateľná a stále je možné podľa nej postupovať. Podľa možností pripravíme video aj s ďalšími klamstvami z auly, aby občania videli, ako „objektívne“ informujete a aké podivné argumenty používate.

Za neformálnu občiansku iniciatívu Parkuj na Západe
Marian Brláž