Na základe dostupných videozáznamov zo stretnutí v Aule z mája 2017 sme spracovali krátke video, ako sa vedenie mesta pokúšalo manipulovať mienku obyvateľov Západu klamstvami a nepodloženými tvrdeniami.

Video nájdete tu:

Tu je jeho prepis:

V máji 2017 sa v aule ZŠ uskutočnilo stretnutie predstaviteľov mesta s obyvateľmi sídliska Západ. Išlo o návrh regulácie parkovania Jedna karta na jeden byt. Tým sa na sídlisku zakáže parkovanie pre niekoľko sto áut.

Predstavujeme vám 5 najväčších klamstiev ktoré na stretnutí odzneli.

1. Klamstvo: Na sídlisku je viac áut než bytov.

 „Priemerný počet áut na jednu domácnosť je 1,25“ (Ing. Balkovičová, primátorka mesta)

Súčasne sa na plátne zobrazil text:

 „Priemerný počet parkovacích miest, kt. potrebuje 1 domácnosť: 1,25 “

Ak by to bola pravda, pri súčasnom počte bytov 3600 by na sídlisku muselo byť až 4500 áut!

Aká je realita?
Na sídlisku je len asi 2700 áut.  Na jednu domácnosť teda nepripadá 1,25 áut, ale len 0,75 auta.

2. Klamstvo: Návrh VZN vychádza z platnej legislatívy.

 „Návrh VZN vychádza s platnej vyhlášky MŽP, ktorá v paragrafe 44 hovorí, že bytový dom musí mať najmenej jedno garážové státie na jeden byt. To znamená, že vychádzame z filozofie tejto vyhlášky, z platných právnych predpisov – jedno garážové státie na jeden byt.“ (JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia)

Aby sa dala spomenutá vyhláška takto aplikovať, na sídlisku by muselo byť najmenej 3600 parkovacích miest.

Aká je realita?
Na sídlisku je len 2100 parkovacích miest. Máme teda o 1500 miest menej, než predpisuje vyhláška, na ktorú sa mesto odvoláva.

3. Klamstvo: Na sídlisku sú len obmedzené možnosti výstavby nových parkovacích miest.

 „Rozmýšľame o ďalších možnostiach … Ale stále to bude málo na to, aby sme nejakým spôsobom  dokázali zabezpečiť vhodné parkovanie v zmysle zákona.“ (Ing. Balkovičová, primátorka mesta)

„Tam (na Barinách) by mohlo byť vybudované veľký počet parkovacích miest práve pre sídlisko Západ  lebo už tu vo vnútri tých možností veľa nie je  … ale už všeobecne, akože by sa 500 miest vybudovalo, to už je nereálne.“ (Ing. Balkovičová, primátorka mesta)

 „My proste na tomto sídlisku nemáme už také územia, aby sme tu vybudovali 200 parkovacích miest!“ (Ing. Balkovičová, primátorka mesta)

Aká je realita?
Nie len 200 alebo 500, ale až 1700 ďalších parkovacích miest môže byť vybudovaných priamo na sídlisku.

Urbanistická štúdia Revitalizácia sídliska Zvolen – Západ hovorí, že na sídlisku môže byť spolu až vyše 3800 parkovacích miest, z toho asi 1000 v parkovacích domoch.

Prijaté uznesenie MsZ č. 82/2011 hovorí o tejto štúdii ako o základnom dokumente pre riadenie výstavby a o územnoplánovacom podklade pre vydávanie záväzných stanovísk.

Za túto štúdiu hlasovala drvivá väčšina vtedajších poslancov, medzi inými aj Ing. Balkovičová, Ing. Bella, PaeDr. Gálik, MUDr. Ježík,  Mgr. Staníková, Ing. Stehlík a mnohí ďalší.

4. Klamstvo: Výstavbou ďalších parkovacích miest by utrpelo životné prostredie.

„Rozširovať parkovacie plochy by už bolo na úkor životného prostredia.“  (Mgr. Dušan Gdovín, odd. dopravy)

„Tu nejde len o parkovanie, tu ide aj o ochranu zelene.“ (Mgr. Dušan Gdovín, odd. dopravy)

„A je otázka, či chceme mať tuná betónovú džungľu.“  (Ing. Balkovičová, primátorka mesta)

Štúdia Revitalizácia sídliska Zvolen  Západ predpokladá komplexnú obnovu zelene a ostatné
krajinno-architektonické úpravy. Jedným z hlavných cieľov štúdie bolo  vytvoriť plnohodnotné, atraktívne, funkčné a esteticky vyvážené obytné prostredie.

5. Klamstvo: Za zlú situáciu s parkovaním môžu domácnosti so štyrmi a viac autami

„ …  sa otvorene povedať každému, že keď má niekto štyri vozidlá, že ich nebude môcť parkovať pred bytovým domom.“ (Mgr. Dušan Gdovín, odd. dopravy)

„Nikto a nič nebráni nikomu v tom, aby si na sídlisko, hoci tu nemá ani trvalý pobyt, dotiahol flotilu áut, päť aj desať.“  (Mgr. Dušan Gdovín, odd. dopravy)

„Musíme si uvedomiť, že ak nemáme miesto na sídlisku, tak si tu nekupujme po päť-šesť áut.“  (Mgr. Dušan Gdovín, odd. dopravy)

Podľa zobrazených informácií má štyri a viac áut len 5 osôb. Štyri a viac áut má iba päť domácností. Tieto autá zaberajú len 1% všetkých parkovacích miest. Problém s parkovaním teda zrejme spočíva v niečom inom.

Zhrnutie
Mesto uviedlo množstvo nepravdivých a manipulatívnych argumentov, aby občanov presvedčili o nevyhnutnosti regulácie. Mali tieto argumenty ľudí naozaj presvedčiť, alebo len oklamať?