Na sídlisku je aktuálne asi 3600 bytov, v ktorých žije asi 10700 obyvateľov.

Je tu asi 2100 parkovacích miest a približne 2700 áut.

Teda asi 600 áut nemá každodenne kde zaparkovať.

Je možné na sídlisku týchto 600 parkovacích miest vybudovať? Áno. Ešte v roku 2011 mesto dalo vypracovať a formou uznesenia prijalo urbanistickú štúdiu Revitalizácia sídliska Zvolen-Západ.
(Pozrite článok Urbanistická štúdia Revitalizácia sídliska Zvolen – Západ)

Táto štúdia predpokladá, že na sídlisku by mohlo byť spolu až 3800 parkovacích miest, z toho viac ako 1000 v parkovacích domoch, ktorých má byť spolu až päť.

To znamená, že na sídlisku môže byť asi o 1700 parkovacích miest viac než je súčasný stav.

To všetko pri zachovaní a zrevitalizovaní dostatočného množstva zelene.

Nové parkovacie miesta na úrovni terénu majú vzniknúť predovšetkým rekonštrukciou ulíc.

Parkovacie domy by mali byť rozmiestnené po celom sídlisku.

Nákres si môžete pozrieť tu.

Aktuálne rozloženie áut na domácnosti:

A – domácnosti bez auta
B – domácnosti s jedným autom
C – domácnosti s dvomi autami
D – domácnosti s tromi autami
E – domácností so štyrmi a viac autami (týchto je asi 5)

Ešte trochu štatistiky o aktuálnom stave na sídlisku:

Na jeden byt pripadá 0,75 auta. (2700 áut / 3600 bytov)
Na jeden byt pripadá 0,60 parkovacieho miesta. (2100 park. miest / 3600 bytov)
Na jednu osobu pripadá 0,25 auta.  (2700 áut  / 10700 osôb)
Na jednu osobu pripadá 0,20 parkovacieho miesta. (2100 park. miest / 10700 osôb)