Objednávateľom štúdie je Mesto Zvolen,
zhotoviteľom štúdie je spoločnosť Sobota s.r.o.
Dátum vyhotovenia je október 2010.

Mestské zastupiteľstvo ju v roku 2011 hlasovaním prijalo ako základný smerný dokument pre riadenie investičnej výstavby a ako územnoplánovací podklad pre vydávanie záväzných stanovísk Mesta Zvolen. (Uznesenie MsZ č. 82/2011)

V úvode sa píše, že „Prioritným zámerom urbanistickej štúdie je vytvoriť plnohodnotné, atraktívne, funkčne a esteticky vyvážené obytné prostredie“.

Urbanistická štúdia uvádza, že v čase tvorby štúdie (v roku 2010) bolo na sídlisku celkovo 1931 parkovacích miest.
Tento počet sa skladal z:
1518 miest … parkovacie miesta na uliciach v súlade s platnými STN
180 miest … parkovací dom
14 miest … pri parkovacom dome
116 miest … Parkovisko pri Bille
75 miest … garáž pod vojenskou bytovkou
28 miest … parkovisko pri Hagarde

Podľa štúdie môže byť na sídlisku v budúcnosti spolu až 3815 parkovacích miest.
Tento počet sa skladá z:
1080 v štyroch nových parkovacích domoch:
– – 360 miest … parkovací dom na Tulskej
– – 360 miest … parkovací dom na Tulskej (ďalší)
– – 270 miest … parkovací dom medzi Kockou a vojenskou bytovkou
– – 90 miest … parkovací dom medzi bývalou škôlkou a Hronom

2735 miest prevažne na úrovni terénu:
– – 1909 mi
est … na uliciach (väčšinou zachovaním alebo prerobením
existujúcich miest)
– – 413 vo vnútroblokoch:
– – – 44 miest … Základná škola
– – – 30 miest … Šmidkeho – Novozámocká – Pražská
– – – 18 miest … Šmidkeho – Novozámocká
– – – 24 miest … Kremnická – Novozámocká – Pražská
– – – 42 miest … Novozámocká – Tulská – Pražská – Kremnická
– – – 49 miest … Novozámocká – Tulská – Kremnická – Imatra
– – – 26 miest … Strážska – Nográdyho – Ertla západ
– – – 30 miest … Strážska – Nográdyho – Ertla východ
– – – 40 miest … Nográdyho – Hron
– – – 30 miest … Strážska – Nográdyho – Imatra
– – – 60 miest … Imatra – škola
– – – 20 miest … pri jestvujúcom parkovacom dome na Tulskej
– – 413 miest … zachovanie existujúcich miest:
– – -180 miest … v jestvujúcom parkovacom dome na Tulskej
– – -14 miest … pri jestvujúcom parkovacom dome na Tulskej
– – -116 miest … pri Bille
– – -75 miest …  v podzemnej garáži pod vojenskou bytovkou
– – -28 miest …. pri Hagarde

Keďže aktuálne (r. 2017) je na sídlisku asi 2700 áut a iba 2100 parkovacích miest, táto štúdia dáva reálny dôvod predpokladať, že situácia je riešiteľná, a to bez zníženia nárokov na zeleň a kvalitu bývania na sídlisku.

Grafickú časť štúdie nájdete v prílohe tohto článku, prípadne si ju môžete pozrieť na tomto odkaze:
http://strategia.zvolen.sk/download_file_f.php?id=113258

Ostatné súvisiace dokumenty k štúdii nájdete tu:
http://strategia.zvolen.sk/?id_menu=43424
(je tam treba prerolovať do spodnej časti strany na časť URBANISTICKÁ ŠTÚDIA – REVITALIZÁCIA SÍDLISKA ZVOLEN ZÁPAD – TEPLIČKY)

Príloha:
Návrh – mapa – urbanisticka_studia_Zapad