V Zvolenských novinách č.12 (zo dňa 30.11.2017, vložených v Echu č.28/2017) bol uverejnený článok „Čo je nové s parkovaním na Západe?“

Článok si môžete pozrieť TU. 

Sú v ňom uvedené názory p. Gdovina, referenta dopravy, a p. Balkovičovej, primátorky mesta.

V prvej časti sa článok venuje návrhu všeobecne záväzného nariadenia o rezidentskom parkovaní v zmysle „jedna karta na jeden byt“, ktorý bol v máji 2017 v aule predstavený občanom Západu.  Žiaľ vyzerá to, že táto myšlienka je stále aktuálna. Referent pre dopravu p. Gdovin ju v článku obhajuje známou frázou: “Chceli by sme sa pokúsiť každej domácnosti vlastniacej vozidlo garantovať aspoň jedno miesto“.

Dobrou správou v článku je, že Mesto pochopilo, že ak chce zaviesť reguláciu parkovania, najprv musí vybudovať 600 parkovacích miest. Je ale nepochopiteľné, že v lete si Mesto myslelo, že to nie je potrebné.

Pritom, ako sa píše v článku, návrh nariadenia bol prerokovaný „v komisiách a  s odborníkmi ma dopravu“. To tam nikoho nenapadlo položiť si takúto základnú otázku? Naozaj nikoho nezaujímalo, kam tých 600 áut pôjde? Kto to vlastne sedí v tých komisiách, kto sú tí „odborníci na dopravu“?

Zlou správou je, že tých 600 miest mesto nechce vybudovať priamo na sídlisku. Tvári sa, že sa to nedá. Parkovacie miesta pre obyvateľov Západu majú byť pri Tescu  a na Barinách. Ale samo mesto prijalo štúdiu Revitalizácia sídliska Západ, ktorá hovorí, že na sídlisku je možné vybudovať ešte asi ďalších 1700 nových parkovacích miest. Ak by sa z toho zrealizovala čo len tretina, všetky autá ci by mohli parkovať na sídlisku, bez potreby akejkoľvek regulácie!

Za túto štúdiu hlasovala osobne aj p. primátorka. V posledných rokoch je to ale práve ona, ktorá sa snaží, aby sa na túto štúdiu čo najskôr zabudlo. Dôkazom toho je aj fakt, že v tom článku o parkovaní sa štúdia vôbec nespomína. Ako keby ani neexistovala. Pritom ak by sa postupovalo podľa nej, žiadna regulácia by nebola potrebná najmenej do roku 2030.
Je vidieť, že mesto vynakladá energiu na vymýšľanie a presadzovanie akože riešení, a pritom by stačilo realizovať už vymyslený a schválený kvalitný projekt.   

Veta, uvedená v článku „plôch pre parkovacie miesta už veľa neostáva“, teda nie je pravdivá.

Posolstvom článku je, že k regulácii formou „jedna karta na byt“ mesto plánuje pristúpiť po výstavbe Barín. Nič z toho ale nie je pre obyvateľov Západu vhodným systémovým riešením. Ani regulácia formou jednej karty na byt, ani Bariny. Sídlisku by reálne a perspektívne pomohlo len to, ak by sa mesto držalo svojho vlastného schváleného plánu a začalo s realizáciou štúdie.