(Autor príspevku si praje zostať v anonymite)

Správa zo stretnutia M. Brláža s poslancami je napísaná dosť diplomaticky. Ako priamy účastník by som mal k tomu tieto poznámky:
– Celé stretnutie začalo klamstvom p. Staníkovej – tvárila sa že číta z inzerátu Petície v Echu. Text si však vymýšľala, aby zástupcu petície dostala do nevýhodnej pozície. Keď si neskôr noviny vyžiadal a spýtal sa jej, čo vlastne čítala, nevedela odpovedať.
– Aj keď p. Kašša potvrdil, že mesto považuje UŠ Revitalizácia Západu za stále platnú a riadi sa ňou, počas diskusie niektorí poslanci tvrdili, že sa ňou už riadiť nedá. Podobných názorových nezhôd sa počas diskusie medzi poslancami ukázalo viac.
– Na otázku, či ich návrh na 250 nových miest je v súlade so štúdiou, tvrdili, áno. Keď sa však našiel rozpor, tvrdili, že ide o dočasné riešenie, čo v kontexte témy nemalo logiku. O niektorých plochách z ich návrhu, ktoré boli v rozpore s UŠ, však rovno povedali, že sa realizovať nebudú.
– Niektorí poslanci nemali základný prehľad o tom, koľko parkovacích miest a áut je na Západe. Niektorí neverili, že áut na sídlisku je stále menej ako bytov. Tiež nevedeli, koľko a akých parkovacích miest je naplánovaných v UŠ. Celkový počet nevedel ani Ing. Kašša, ktorý tam prišiel s veľkým zväzkom dokumentov.
– Poslanci sa zástupcovi petície snažili opakovane podsúvať témy, o ktorých nikdy nehovoril. Napr. p. Stehlík sa ho asi trikrát spýtal, aký má vlastný plán na riešenie situácie s parkovaním, hoci M. Brláž predtým jasne povedal, že požaduje riešenie podľa schválenej UŠ.
– Na otázku, prečo sa parkovanie tak dlho nerieši, p. primátorka povedala, že až toto leto získala informácie o počte vozidiel na sídlisku. Na otázku, prečo sa spočítanie neurobilo napríklad hneď prvý týždeň po jej nástupe do funkcie, odpovedala že má na starosti celé mesto, a že nevychádzala z náčelníkom mestskej polície. Pekné od nej bolo, že uznala, že je to trvalo pridlho.
– P. Šufliarsky ako najväčší budovateľský úspech poslancov uviedol to, že p. Gostík postavil 140 nových parkovacích miest. Tie sú ale platené, a p. Gostík ich postavil na vlastné náklady na vlastnom pozemku. Poslanci sa teda o to vlastne nijako nepričinili.
– P. Geršič predniesol 3-minútovú chválu na prácu súčasných poslancov.
– Poslanci nedokázali odpovedať na otázku, prečo stále tvrdia, že budovanie nových parkovacích miest by bolo na úkor zelene, keďže podľa UŠ to nie je pravda. Tiež nedokázali vysvetliť, prečo pravidelne obchádzajú sídlisko s občanmi a hľadajú plochy na nové parkovacie miesta, keďže možné miesta sú už zakreslené v štúdii, ktorú schválili.
– Poslanci tvrdili, že aj keby budovali nové miesta, stále bude áut viac ako miest. Nedokázali vysvetliť, prečo si to myslia, keďže podľa UŠ by bolo na sídlisku dostatok parkovacích miest najmenej do roku 2030, aj so zohľadnením predpokladaného nárastu vozidiel.
– Poslanci tvrdili, že výkup pozemkov ide pomaly, lebo majitelia pýtajú veľa. Vykúpenie dostatočného množstva pozemkov pri súčasných cenách odhadli na niekoľko sto tisíc eur. V porovnaní s výkupom pozemkov na Barinách za 1,2 mil eur a úverom 3 mil eur to však nevyzerá tak veľa.
– Poslanci ani predstavitelia mesta niektoré fakty vôbec nepoznali, napríklad že spoločnosť EEI ešte v roku 2014 ponúkla vybudovanie parkovacích miest v cene 1400 eur za jedno miesto.
– Poslanci obhajovali zavedenie parkovacích kariet ako nevyhnutné, nedokázali ale uviesť žiadne reálne argumenty, stále len hovorili o príkladoch z Prahy, Bratislavy a iných veľkomiest. Vôbec nebrali do úvahy fakt, že podľa UŠ je možné vybudovať na Západe taký počet parkovacích miest, že karty by vôbec neboli potrebné.

Aspoň toľko k vytvoreniu si reálnej predstavy, ako to asi prebiehalo. A čo ma prekvapilo: Aj keď na prítomného zástupcu petície M. Brláža skoro dve a pol hodiny doslova útočilo asi 15 ľudí, snáď ani raz ho nepriviedli do úzkych. Na všetko však mal pripravené pádne a logické argumenty. Oni už na to často nedokázali odpovedať, alebo odpovedali odvedením od témy. Očividne ani všetci spolu nemali o téme taký prehľad, ako on sám. Je fakt zarážajúce, že práve títo ľudia rozhodujú o tom, čo sa na sídlisku má a nemá robiť. Pre rozvoj sídliska je nevyhnutné, aby v najbližších voľbách došlo k obmene poslancov.