Poslancom za VMČ3 Západ, ale aj všetkým ostatným poslancom MsZ Zvolen a p. primátorke, sme dnes (24.11.2017) odoslali túto výzvu:

Vážené p. poslankyne a p. poslanci za sídlisko Západ,

ako iste viete, na pondelkovom zasadnutí MsZ bude predložený návrh na schválenie úveru pre Bariny vo výške 3 000 000 eur.
Ak by sa tak stalo, šanca na budovanie parkovacích miest a parkovacích domov priamo na sídlisku sa ešte viac zníži.

Ako neformálna občianska iniciatíva ParkujNaZápade nemáme zásadné výhrady voči Barinám (nezaoberáme sa problematikou štadiónu ani plavárne, tomu sa venujú iní aktivisti). Jednoznačne však nesúhlasíme s tým, aby sa využívanie parkovísk niekde pri budúcich športoviskách na Barinách, spolu so zavedením rezidenčných kariet, považovalo za riešenie problému parkovania na sídlisku Západ.

Trváme na tom, aby sa problém parkovania na Západe riešil na základe urbanistickej štúdie Revitalizácia sídliska Zvolen-Západ, ktorá bola prijatá uznesením MsZ č 82/2011, a ktorej kvalita je stále nespochybniteľná. Štúdia vyrieši nielen parkovanie, ale aj zeleň a iné dôležité aspekty života na sídlisku. Jej realizácia by zmenila naše sídlisko na modernú obytnú zónu, kde by sa nám všetkým žilo omnoho lepšie.

Chceme vás týmto vyzvať, požiadať či poprosiť, aby ste zmobilizovali svoje sily a v pondelok vystúpili pred poslancov zo zásadným prejavom na podporu seriózneho riešenia parkovania na Západe, a to aj na úkor prebiehajúceho rýchleho postupu v prípade Barín. Existuje veľa dobrých a uznateľných dôvodov, ktoré treba len zrozumiteľne a logicky sformulovať a podať. Vieme, že v poslaneckých laviciach mesta sedí veľa rozumných ľudí, ktorí sú ochotní podporiť správnu vec, len sami nemajú čas, aby sa podrobne zaoberali tým, čo sa deje na Západe. Informovať ich je vašou úlohou, a aj vašou povinnosťou voči vašim voličom a aj všetkým obyvateľom Západu.

Problém parkovania na Západe je už dlhé roky nielen najväčším problémom sídliska, ale patrí aj medzi najväčšie problémy v meste. To samo o sebe je dostatočným dôvodom na to, aby sa jeho serióznemu riešeniu venovala patričná pozornosť. Jeho riešenie priamo ovplyvní kvalitu života 11 000 obyvateľom Západu. Jednak majiteľom áut, ktorí dennodenne riešia kde zaparkovať, ale aj tým, čo autá nemajú, ale sa musia potýkať s autami na chodníkoch a trávnikoch. (Dovolíme si tvrdiť, že napr. štadión alebo plaváreň, akokoľvek sú potrebné, neovplyvnia priamo kvalitu života až takéhoto veľkého počtu obyvateľov mesta).

Pokiaľ ide o rezidentské parkovanie, sami dobre viete, že jeho predstavenie mestom v lete v Aule bolo sprevádzané mnohými klamstvami, dezinformáciami a manipulatívnym zavádzaním.

Niektorí sa domnievajú, aj keď to od vedenia mesta asi nikdy priamo nezaznelo, že problém realizácie urbanistickej štúdie Západ je hlavne v peniazoch. Posledný vývoj ale ukazuje, že to nie je pravda. Mesto nemalo problém nájsť 1,2 mil eur len na výkup pozemkov na Barinách a teraz počíta s ďalšími tromi miliónmi. A to samozrejme nie je všetko a Bariny nás budú stáť ešte oveľa viac.

Nie je teda problém s peniazmi, je to len otázka priorít. Mesto zrejme nemá v súvislosti s parkovaním na Západe taký pocit naliehavosti, ako ho má pri štadióne alebo plavárni.

Je preto na vás, aby ste, keďže ste to doposiaľ neurobili, predložili svojim kolegom poslancom problém parkovania na Západe v celej jeho veľkosti. Ukážte im, ako tu stoja autá v noci a vysvetlite im, že to nie je preto, že vodiči sú bezohľadní alebo že nie sú ochotní prejsť pešo 100 metrov, ale preto, že sú zúfalí. Vysvetlite ostatným poslancom, prečo už dlhé roky počúvame na túto tému len sľuby a výhovorky.

V neposlednom rade môže byť prospešné pripomenúť schválený Program rozvoja mesta, ktorý má za cieľ vybudovať v meste do roku 2020 „dostatočný počet parkovacích miest“. Realizácia štúdie na Západe je optimálnym spôsobom, ako to, aspoň na Západe, dosiahnuť.

Vážené p. poslankyne a p. poslanci za sídlisko Západ,
očakávame, že sa prestanete servilne prispôsobovať premenlivým názorom a záujmom vedenia mesta, a že sa odvážne a jasne postavíte za skutočné potreby celého sídliska. V pondelok budete mať na to jednu z posledných príležitostí.

Vaše vystúpenie budeme pozorne sledovať. Aj podľa toho si urobíme názor na to, kto by mal hájiť naše záujmy v Mestskom zastupiteľstve po najbližších komunálnych voľbách.

Držíme vám palce!

Neformálna občianska iniciatíva ParkujNaZápade
www.parkujnazapade.sk

zastúpená
Ing. Marian Brláž