Trenčín je síce krajským mestom, ale veľkosťou sa od Zvolena až tak nelíši, má necelých 55 tisíc obyvateľov. Môže byť preto užitočné pozrieť sa na to, ako sa tam vyrovnávajú s problémom parkovania.

V Trenčíne už dlhšiu dobu regulujú parkovanie v širšom centre mesta, no od roku 2016 prebiehajú intenzívne prípravy na spustenie regulácie na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh. Tieto prípravy sú už v záverečnej fáze, vlastne sa už čaká len na ukončenie kolaudačného konania novovystavených parkovacích miest. Regulácia by sa mala reálne spustiť v apríli 2020.

Trenčianske sídlisko Juh má približne 20 000 obyvateľov. V roku 2016 tam bolo 1860 parkovacích miest, ich vyťaženosť bola takmer 170%, t.j. na jedno parkovacie miesto pripadalo 1,7 auta. Situácia teda bola viac než neúnosná.

Mesto sa k problému postavilo nanajvýš seriózne. Avízovalo, že k regulácii nedôjde, kým sa nepostavia chýbajúce parkovacie miesta.

Výstavba nových miest prebiehala prakticky na všetkých uliciach sídliska.

Kvôli niektorým novým parkovacím miestam došlo k výrubu stromov. Parkovacie miesta boli vybudované aj vo vnútroblokoch. Niektoré ulice sa zmenili z obojsmerných na jednosmerné, čím sa nielen upokojila doprava, ale sa tiež umožnilo vyznačenie nových parkovacích miest.

Niektoré ulice boli rozšírené, muselo dôjsť ku posunu chodníkov. Pozdĺžne parkovanie sa tak mohlo zmeniť na priečne.

Výsledkom je prírastok viac než 800 nových parkovacích miest.

Mesto Trenčín ponúka pre rezidentov až tri parkovacie karty na jeden byt. Karta sa dá zakúpiť na 3 mesiace alebo na rok.

Ceny na rok:

Prvá karta na byt … 20 eur
Druhá karta na byt … 70 eur
Tretia karta na byt .. 200 eur

Vozidlá s hybridným alebo elektrickým pohonom majú s týchto cien zľavu až do 50%.

Je možné zakúpiť aj štvrtú či piatu kartu. V tom prípade ale treba doložiť, že v byte žije adekvátny počet dospelých osôb.

Parkovacia karta je elektronická, teda žiadna fyzická kartička. Užívateľ vie elektronicky (po prihlásení sa do svojho konta) meniť niektoré nastavenia, napr. EČV vozidla.

V záujme lepšej informovanosti verejnosti mesto prevádzkuje špeciálnu internetovú stránku, kde sa občan dozvie o parkovaní všetky dôležité informácie.

Na kontrolu legálnosti parkovania majú v Trenčíne špeciálny automobil so zabudovanou umelou inteligenciou. Ten pomocou šiestich kamier sníma EČV parkujúcich vozidiel a v reálnom čase ich porovnáva s údajmi v databáze. Okamžite tak odhalí tých, ktorí parkujú načierno. Za hodinu dokáže skontrolovať až 1000 áut. Systém je priamo napojený na mestskú políciu, kam sa ihneď odosielajú údaje vozidla aj s GPS súradnicami.

Väčšinu parkovísk spravuje priamo mesto Trenčín. Zvyšné parkovacie plochy spravuje akciová spoločnosť, ktorej 100% vlastníkom je mesto. Všetky vybrané peniaze sa investujú do parkovania.

Mesto Trenčín sa tiež rázne vysporadúva s vrakmi, ktoré zbytočne zaberajú parkovacie miesta.

Pracovníci útvaru mobility skontrolovali ulice a určili vozidlá, ktoré možno označiť ako vraky. Ich vlastníci dostali výzvu so 60-dňovou lehotou, aby sa o svoje vozidlá postarali. Po jej uplynutí ich mesto dáva odtiahnuť na určené parkovisko. Tam sú ďalších 30 dní. Ak sa vlastníci ani potom neprihlásia, na základe súhlasu okresného úradu a vyhlásenia vozidla za staré, ich môže dať mesto zošrotovať, a to na náklady majiteľa.

(Pri zostavovaní článku som vychádzal z informácií dostupných na internete.)
Marian Brláž