V poslednom čísle novín Zvolensko (č. 40, zo dňa 6.10.217) sa opäť nachádza aj stĺpček od našej p. primátorky, a dokonca je celý venovaný parkovaniu na Západe!

Okrem iného sumarizuje výsledky ankety medzi obyvateľmi Západu. Tieto výsledky už boli prezentované v aule v máji 2017.
Pripomeňme si ich:
Do ankety sa zapojilo 2534 domácností, z toho
2135 domácností disponuje len jedným vozidlom,
345 domácností má dve vozidlá,
49 domácností má 3 vozidlá,
5 domácností má 4 a viac vozidiel.

Ďalej v článku píše o fyzickom sčítavaní vozidiel mestskou políciou, ktoré prebehlo v máji a júni (zrejme ešte v roku 2016).
Konštatuje, že najviac parkovacích miest chýbalo v týždni, asi 600, najmenej počas víkendu, asi 100.
Najvyšší zistený počet nesprávne parkujúcich vozidiel bol 614.
Z toho
151 vozidiel parkovalo na zeleni
140 vozidiel parkovalo na chodníkoch
323 vozidiel v dvorových častiach (ihriská a pod)

Konštatuje tiež, že za posledné 4 roky bolo na sídlisku vykúpených 42 495 m2 pozenkov od súkromných vlastníkov za celkovú cenu 289 763 eur (cena za 1 m2 sa pohybovala v rozmedzí 5-10 eur).
Spomenula aj kúpu pozemku na Barinách o výmere 61 268 m2 za cenu 1 225 360 eur. (To vychádza na rovných 20 eur za 1m2.)

Ďalej zmieňuje stretnutia s občanmi v aule v máji 2017 a jej návrh na vydanie len jednej parkovacej karty na jeden byt.
Hovorí o možnostiach výstavby nových parkovacích miest na Strážskej ceste, Imatre. či o možnosti pozdĺžneho parkovania na Štúrovej.
Spomína aj budúci parkovací dom na Barinách, ktorý by mal v noci slúžiť pre potreby sídliska Západ.

Konštatuje, že „v kapacitných možnostiach sídliska, ako aj vo finančných možnostiach mesta, je vybudovať jedno parkovacie miesto pre jedno vozidlo k jednému bytu“.
Nie je ale jasné, či myslí ku každému bytu, alebo, tak ako to myslela aj v aule, len k bytu, kde je aspoň jedno auto. V prvom prípade by sa jednalo výstavbu asi 1500 nových miest, v druhom asi o 400.

Končí tým, že hľadá riešenie, ktoré by vyhovovalo „drvivej väčšine obyvateľov sídliska Západ, ato bez zásahu do ich peňaženiek“.

Celý článok si môžete prečítať TU.