Súkromný investor plánuje vybudovať na Kremnickej ulici pri zdravotnom stredisku parkovisko s kapacitou 40 miest. Je to zaujímavá iniciatíva, ktorá môže významnejšie pomôcť riešeniu parkovania v tejto časti sídliska. Projektom sa zaoberali aj poslanci VMČ3 na svojom septembrovom zasadaní.
Zverejnená zápisnica zo zasadania v tomto bode zmieňuje aj stanovisko Mesta, ktoré vypracoval Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy.
Dalo by sa čakať, že Mesto, ktoré sa dlhodobo sťažuje na nedostatok peňazí a problémy s výkupom pozemkov, bude takúto iniciatívu vítať. Podobne ako to bolo v minulosti, keď nové miesta pri bývalej škôlke staval taktiež súkromný investor.

Na prekvapenie, stanovisko Odboru dopravy vyznieva zamietavo. Nebolo by to až také zvláštne, ak by na to malo dobré dôvody. No tie, ktoré uvádza vo svojom stanovisku, sú len ťažko pochopiteľné. O aké dôvody ide?

1. Nesúhlas s kúskovaním parkovacích plôch
Nie je jasné, čo sa vlastne myslí výrazom “kúskovanie”. Veď aj existujúce parkovacie miesta na sídlisku nie sú sústredené všetky na jednom mieste, ale sú roztrúsené po všetkých uliciach – niekde ich je viac, niekde menej. Sú teda “rozkúskované”, čo je úplne normálny stav.
Ak je odbor dopravy proti “kúskovaniu”, tak to asi znamená, že všetky chýbajúce parkovacie miesta na sídlisku (v súčasnosti tu chýba najmenej 600-700 miest) by mali byť v jednom obrovskom parkovacom dome. To však určite nie je dobrý nápad, ktorý nemá oporu v žiadnom odbornom názore. Nedávno sa postavilo malé parkovisko pri veterine, vtedy nik nehovoril o žiadnom kúskovaní. Aj stále platná urbanistická štúdia počíta s vybudovaním viacerých malých parkovísk po celom sídlisku na miestach, kde to je vhodné. Mimochodom, aj na tom mieste na Kremnickej, o ktorom je reč.
Samozrejme, štúdia hovorí aj o parkovacích domoch, ale nie o jednom veľkom centrálnom, ale o niekoľkých menších, rozmiestnených kvôli lepšej dostupnosti v rôznych častiach sídliska.
Argument o “kúskovaní” parkovísk teda nemá žiadnu logiku.

2. Rozpor z pripravovanou koncepciou
Krátko po minuloročných komunálnych voľbách p. primátorka poverila p. viceprimátora, aby vypracoval koncepciu riešenia parkovania nielen pre sídlisko Západ, ale aj pre celé mesto. O tejto koncepcii však zatiaľ neexistujú žiadne informácie. P. viceprimátor ani na komisii dopravy, ktorej je predsedom, nepovedal ani len to, z čoho pri koncepcii vychádza, aký tím na tom pracuje, prípadne kedy zverejní prvé informácie. O návrhu koncepcie zatiaľ nevedia nič ani poslanci za Západ. Existujú silné pochybnosti, či sa na koncepcii už vôbec začalo reálne pracovať. Je preto naozaj neprijateľné, aby odbor dopravy konštatoval nesúlad s koncepciou, ktorá ešte neexistuje.

3. Nesúhlas obyvateľov
V stanovisku sa uvádza, že “sa predpokladá odpor obyvateľov okolia”. Je úplne normálne, že pri veľkom počte dotknutých osôb sa vždy nájde niekto, kto je proti, a môže mať na to aj svoje dobré dôvody. Ale ak by sa vždy brali do úvahy akékoľvek hlasy proti, nikdy by sa nič nepostavilo. Preto sa obvykle riadime tým, čo vyhovuje väčšine.
Existovali hlasy aj proti parkovisku pri veterine, aj proti novým miestam na Imatre. No tie projekty sa napriek tomu realizovali, pretože priniesli prospech väčšine. Ak sú vážne pochybnosti o podpore pre parkovisko na Kremnickej, stačí požiadať obyvateľov dotknutých vchodov o vyjadrenie názoru.
Samozrejme, pracovníci odboru dopravy žiadne takéto zisťovanie na Kremnickej nerobili. Do správy jednoducho uviedli len svoj nepodložený predpoklad. Takýto spôsob argumentácie je na odbornej úrovni úplne neprijateľný.

4. Komerčný zámer
Samozrejme, všetci by sme boli radi, keby nové parkovacie miesta boli dostupné zdarma, vybudované Mestom. V tomto však Mesto už dlhé roky zlyháva, prísľuby nových parkovacích miest zostali len témou predvolebných kampaní. Predstavitelia Mesta ale často hovoria o tom, že v tomto očakávajú podporu súkromných investorov. A to sa aj deje – na Západe už máme súkromný parkovací dom na Tulskej ako aj súkromné parkovacie miesta pri Weste. Aj o parkovacom dome, ktorý by mohol raz stáť pri Kocke, sa predpokladá, že ho postaví a bude prevádzkovať súkromný investor. Nedávno sa začalo hovoriť o parkovacom dome pri kostole, ktorý má byť tiež komerčný. No v prípade Kremnickej to je zrazu problém, hoci na to v skutočnosti nie je žiadny dôvod.

Netvrdím, že to parkovisko sa musí postaviť. Možno existujú závažné dôvody proti jeho realizácii. Ale určite to nie sú tie, ktoré uvádza vo svojom stanovisku odbor dopravy. To, čo predložili, sú len slabé výhovorky. Vyzerá to tak, že ich odmietavý prístup má celkom iné dôvody. Môžeme sa len domnievať, o aké dôvody asi ide.
MB